Ha Noi
 CiTy

Welcome

Hanoi, the capital of Vietnam, is one of the most ancient cities in the world. This place offers examples of both contemporary and classical architecture right in the city center.
Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, là một trong những thành phố cổ kính nhất trên thế giới. Nơi này cung cấp các ví dụ về cả kiến ​​trúc đương đại và cổ điển ngay tại trung tâm thành phố.
History
Ha Noi is a sacred land of Viet Nam. In the 3rd century BC, Co Loa (actually belonging to Dong Anh District) was chosen as the capital of the Au Lac Nation of Thuc An Duong Vuong (the King Thuc). Ha Noi later became the core of the resistance movements against the Northern invasions. Located in the middle of the Red River Delta, the town has gradually expanded to become a very populations and rich residential center. At different periods, Ha Noi had been selected as the chief city of Viet Nam under the Northern domination.In the autumn of Canh Tuat lunar years (1010), Ly Thai To, the founder of the Ly Dynasty, decided to transfer the capital from Hoa Lu to Dai La, and so he rebaptized it Thang Long (Soaring Dragon). The year 1010 then became an historical date for Ha Noi and for the whole country in general. For about a thousand years, the capital was called Thang Long, then changing to Dong Do, Dong Kinh, and finally to Ha Noi, in 1831. This sacred piece of land thereafter continued to be the theatre of many fateful events.

Tourism
Throughout the thousand years of its eventful history, marked by destruction, wars and natural calamities, Ha Noi still preserves many ancient architectural works including the Old Quarter and over 600 pagodas and temples. Famous sites include the One Pillar Pagoda (built in 1049), the Temple of Literature (built in 1070), Ha Noi Citadel, Ha Noi Opera House, President Ho Chi Minh’s Mausoleum…

Ha Noi also characteristically contains 18 beautiful lakes such as Hoan Kiem Lake, West Lake, and Truc Bach Lake…, which are the lungs of the city, with their surrounding gardens and trees providing a vital source of energy.
Lịch sử
Hà Nội là vùng đất thiêng liêng của Việt Nam. Vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, Cổ Loa (thực ra thuộc huyện Đông Anh) được chọn làm kinh đô của nước Âu Lạc thời Thục An Dương Vương (vua Thục). Hà Nội sau này trở thành nòng cốt của các phong trào kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc. Nằm ở giữa đồng bằng sông Hồng, thị trấn đã từng bước mở rộng trở thành một trung tâm dân cư rất đông đúc và giàu có. Ở các thời kỳ khác nhau, Hà Nội đã được chọn làm kinh đô của Việt Nam dưới thời Bắc thuộc. Hoa Lư thành Đại La, nên ông cải táng thành Thăng Long (Rồng bay). Năm 1010 trở thành một ngày lịch sử đối với Hà Nội và cả nước nói chung. Trong khoảng một nghìn năm, kinh đô được gọi là Thăng Long, sau đó đổi thành Đông Đô, Đông Kinh và cuối cùng là Hà Nội, vào năm 1831. Mảnh đất thiêng này sau đó tiếp tục là nơi diễn ra nhiều biến cố định mệnh.
Du lịch
Trong suốt nghìn năm lịch sử đầy biến cố, bị tàn phá, chiến tranh và thiên tai, Hà Nội vẫn còn lưu giữ nhiều công trình kiến ​​trúc cổ bao gồm khu phố cổ và hơn 600 ngôi chùa, đền. Các địa điểm nổi tiếng bao gồm chùa Một Cột (xây dựng năm 1049), Văn Miếu (xây dựng năm 1070), Thành cổ Hà Nội, Nhà hát lớn Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Đặc trưng của Hà Nội còn có 18 hồ đẹp như hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch… là lá phổi của thành phố với những khu vườn và cây xanh xung quanh mang lại nguồn năng lượng sống.
Hoan Kiem Lake, the heart of the capital, is one of the most popular historical attractions in Hanoi for tourists. Owing to being located in the center of Hanoi, near almost other renowned destinations such as Ngoc Son Temple, The Huc Bridge, Turtle Tower, Hanoi Opera House, etc., Hoan Kiem Lake becomes so famous that whenever you mention Hanoi, tourists will associate immediately with its image.
Not only does Hoan Kiem Lake have cultural value but it also has a historical one. There is a well-known legend relating to the origin of the name of this lake. A long time ago, this lake was called Luc Thuy lake because its color water was green in all seasons. The name “Hoan Kiem Lake” or “Ho Guom” just appeared from the beginning of the 15th century and attached with the legend that Ly Thai To, the first king of the Hau Le dynasty, returned the magical sword to the Golden Turtle on this lake.
Walking around the lake, one of the best things to do in Hanoi, tourists can take a view of the contrasting beauty of an old Hanoi with classical architecture features on ancient structures around here, a new Hanoi with the fast lifestyle and a lot of luxury modern restaurants and hotels built in Western-style. Besides, since 2017, every weekend, there is walking street opening around the lake attracting tourists with a lot of outdoor activities and Vietnamese street food.
Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm của thủ đô, là một trong những điểm tham quan lịch sử nổi tiếng nhất ở Hà Nội đối với khách du lịch. Do nằm ở trung tâm Hà Nội, gần hầu hết các điểm đến nổi tiếng khác như đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, tháp Rùa, nhà hát lớn Hà Nội, ... nên Hồ Hoàn Kiếm trở nên nổi tiếng đến nỗi mỗi khi nhắc đến Hà Nội, du khách sẽ liên tưởng đến ngay lập tức với hình ảnh của nó.
Hồ Hoàn Kiếm không chỉ có giá trị văn hóa mà còn có giá trị lịch sử. Có một truyền thuyết nổi tiếng liên quan đến nguồn gốc của tên của hồ này. Từ lâu, người ta gọi hồ này là hồ Lục Thủy vì màu nước quanh năm trong xanh. Cái tên “Hồ Hoàn Kiếm” hay “Hồ Gươm” chỉ mới xuất hiện từ đầu thế kỷ 15 và gắn liền với truyền thuyết rằng Lý Thái Tổ, vị vua đầu tiên của triều Hậu Lê, đã trả lại gươm thần cho Rùa vàng. hồ.
Đi dạo quanh bờ hồ, một trong những điều tuyệt vời nhất ở Hà Nội, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp tương phản của một Hà Nội xưa với những nét kiến ​​trúc cổ điển trên những công trình kiến ​​trúc cổ quanh đây, một Hà Nội mới với nhịp sống nhanh và nhiều xa hoa. các nhà hàng, khách sạn hiện đại được xây dựng theo phong cách phương Tây. Bên cạnh đó, từ năm 2017, vào mỗi cuối tuần, phố đi bộ quanh hồ được khai trương thu hút du khách với nhiều hoạt động ngoài trời và ẩm thực đường phố Việt Nam.

39 bis Dang Dung St., Ward. Tan Dinh, Dist.1., HCMC, Vietnam.
Phone: +(84) 908338796
© 2000-2022 phongcanhvietnam. All rights reserved.

WWW.PHONGCANHVIETNAM.COM