LỄ HỘI - TẾT
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text
Nền văn hóa dân tộc Việt Nam, sinh hoạt lễ hội là văn hóa rất đặc trưng. Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian hầu như có mặt ở khắp mọi miền đất nước. Nhiều lễ hội ra đời cách đây hàng nghìn năm đến nay vẫn được duy trì. Lễ hội ở Việt Nam bao giờ cũng hướng tới một đối tượng thiêng liêng được suy tôn là Danh Nhân Vua Chúa các công thần có công mở rộng bờ cỏi hay các nhiên thần xưa. Đó chính là hình ảnh hội tụ những phẩm chất cao đẹp nhất của con người. Giúp con người nhớ về nguồn cội, hướng thiện và nhằm tạo dựng một cuộc sống tốt lành, yên vui.

 

tet ngua 2014

don xuan

tet ran 2013

tet quy ti

long den nguyen hue

rau cu

dua hau trung bay

tet chuot

hoa mai vang loc tet

hoa tet

tet heo

 

bac ho

 

duong hoa nguyen hue

tet

tet cop

den long

tet chuot

tet chuot

tet chuot

tourist

tao dan hoi hoa xuan

tao dan tet

tet

nguyen hue

sai gon tet

ubndtp

tet

tet chuot

duong hoa nguyen hue

duong hoa nguyen hue

duong hoa nguyen hue

duong hoa nguyen hue

duong hoa nguyen hue

duong hoa nguyen hue

duong hoa nguyen hue

duong hoa nguyen hue

le loi

duong hoa nguyen hue

duong hoa nguyen hue

duong hoa nguyen hue

duong hoa nguyen hue

tp. hcm

duong hoa nguyen hue

duong hoa nguyen hue

duong hoa nguyen hue

 

 


HongDucPhoto