Hoa Lan Tết

Hoa Tết Trong công Viên Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2016

Hoa Tết được các nghệ nhân tạo mẫu trưng bày trong mấy ngày Tết

Cây Mai Bonsai 2016

Mai bONSAI THƯỜNG ĐƯỢC CHƯNG BÀY VÀ THI TRONG HỘI HOA XUÂN TAO ĐÀN VÀO DỊP TẾT

Tết Khỉ 2016

Công viên Hội Hoa Xuân Tao Đàn 2016

Hoa tết

chợ hoa xuân trong công viên 23/9 TP.HCM

Bonsai Hoa Mai

Hội Hoa Xuân Tao Đàn

Hoa Hồng tỉ muội

Hoa trưng bày Phố Hoa Nguyễn Huệ

Hoa Lan Rừng Long Tu

một loài hoa lan rừng rất được yêu thích chưng bày trong ngày Tết

Mai Vàng

Hoa Mai Bonsai

Cúc Đồng Tiền

Hoa trưng bày Phố Hoa Nguyễn Huệ

Hoa Tuilíp

Hội Hoa Xuân Tào Đàn

Hoa kiểng trưng bày

Hoa trưng bày Phố Hoa Nguyễn Huệ

Hoa Tuilíp

Hội Hoa Xuân Tao Đàn